Zespół Familydent

Leopold Gibas

Lekarz Specjalista Ortopedii i Traumatologii

Monika Gibas-Górska

Lekarz Stomatolog

Piotr Górski

Specjalista chirurgii stomatologicznej